Hukuki Tercüme

hukuki tercumeOSB Tercüme Bürosu, hukuk için uzman tercüme çözümleri sağlar. Almanca, İngilizce, ve Rusca dillerinde çevirmenlerimiz olup istenirse Türkiye veya değinilen dillerdeki otoriteler tarafından belgeleyebiliriz.

 • Entelektüel özellik ve patent çevirisi
 • Yasal sözlük ve çeviri terimleri
 • Sözleşme çevirisi
 • Tanık ifadesi çevirisi
 • Uygunluk tercümesi
 • Hukuki dış metin çevirisi
 • Yıllık rapor çevirisi
 • Hukuki pazarlama çevirisi
 • Lisans çevirisi
 • Kayıt belgesi çevirisi
 • Uzman rapor çevirisi
 • Dava çevirisi
 • Hakem çözümü çevirisi

Hukuki ve ticari anlaşma ve sözleşmeler, yazışmalar, uluslararası anlaşmalar, distribütörlük sözleşmeleri, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, mahkeme kararları, başvurular, kanun ve yönetmelikler, vekâletnameler, beyannameler, patent sözleşmeleri, diploma, pasaport, hüviyet, öğrenci belgeleri, transkriptler, YÖK denklik belgeleri, ilamlar, protestolar,  ruhsatlar, temliğler, vekaletnameler bu alanda yaptığımız çevirilere örnek olarak sayılabilir.

 

Uzman Hukuki Tercümanlar ve Terminolojiler

Projeler için yeterince kalifiye çevirmenler, editörler ve redaktörler sağlamak için çevirmenlerimiz titiz bir şekilde seçilir ve test edilir. Çok karmaşık hukuki, bilgiler hatasız bir şekilde nakledilir.Uzman tercümanlarımızın birçoğunun hukuki alanda tecrübesi olup aynı zamanda dille ilgili eğitimleri de vardır.

Hukuki ve ticari anlaşma ve sözleşmeler, yazışmalar, uluslararası anlaşmalar, distribütörlük sözleşmeleri, toplantı tutanakları, dava dilekçeleri, kanun ve yönetmelikler, mahkeme kararları, başvurular, kanun ve yönetmelikler, vekâletnameler, beyannameler, patent sözleşmeleri, diploma, pasaport, hüviyet, öğrenci belgeleri, transkriptler, YÖK denklik belgeleri bu alanda yaptığımız çevirilere örnek olarak sayılabilir.

Tüm çevirmenler çeviri belleklerine, sözlük ve terminolojilere sahip olup, çevirinin büyük projelerde bile doğru ve tutarlı olması sağlanır.

Anahtar konu alanları için geniş terminolojiler:

 • Uluslar arası hukuk (Ortak ve Sivil hukuki yargılar)
 • Sözleşme hukuku
 • Medeni hukuk
 • Vergi hukuku
 • Mülk hukuku
 • Sigorta hukuku
 • Kriminal hukuk
 • Şirket hukuku
 • Ticari hukuk

Acilen teslimat gerektiren önemli ve büyük projeler için hızlı bir ekip kurabiliriz.